https://www.youtube.com/https://id.zalo.me/account?continue=https%3A%2F%2Fhttps://www.instagram.com/https://www.linkedin.com/tisatel
Go on Top

Tổng Đài Adsun

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Tổng đài điện thoại ADSUN GX816PC

Mã sản phẩm: GX816PC

Tổng đài điện thoại ADSUN GX618PC Dung lượng: 8 trung kế - 16 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 8 trung kế - 64 máy nhánh - Điện áp làm việc                                             - Cấu hình cơ bản                                             - Khả năng nâng cấp                                          - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài                         - Nhiều chế độ đổ chuông                                     - Chọn trung kế gọi ra ngoài                                  - Lập trình hạn chế cuộc gọi                                  - Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài - Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài - Thông báo trung kế rỗi                                      - Đổi số máy nhánh                                              - Phần mềm quản lý cước                                      - Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện - Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện     - Chiếm trung kế trực tiếp                                     - Kết nối với máy in kim in cước                              - Gọi ra ngoài bằng Account code                             - Đàm thoại tay ba                                              - Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài - Giới hạn thời gian đàm thoại                    :  220Vac, 50Hz :  2 line vào, 8 máy nhánh :  không :  (Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế :  Máy điện thoại thông thường :  ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting :  có :  di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),.. :  có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ :  không :  có :  có, 3 chữ số :  (Option), quản lý cước, quản lý khách sạn :  không :  8 máy nhánh kết nối trực tiếp với 8 trung kế :  không :  không :  có, 50 mã account code :  có, 2 EXT và 1 CO :  có :  không - See more at: http://www.tongdaiadsun.com/san-pham/tong-dai-dien-thoai-adsun-fx-208-pc.html#sthash.RTkuLqhx.dpuf Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 6,660,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại Adsun FX424PC

Mã sản phẩm: FX424PC

Tổng Đài Điện Thoại Adsun FX424PC Dung lượng: 4 trung kế - 24 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 4 trung kế - 32 máy nhánh Lập trình đơn giản bằng náy điện thoại thông thường. Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài. Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 5,860,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC

Mã sản phẩm: FX864PC

Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC Dung lượng: 8 trung kế - 64 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 8 trung kế - 64 máy nhánh Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường. Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài. Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 18,560,000 VNĐ

km Hộp Hiển Thị Số Điện Thoại Nội Bộ Adsun FX Series

Mã sản phẩm: Adsun

Hộp hiển thị số điện thoại nội bộ gọi đến dùng cho tổng đài Adsun FX Series Hiển thị số điện thoại & vị trí Jack line của máy nhánh gọi đến trên máy trực, có thể xem được 200 cuốc điện thoại nội bộ gọi đến (có 02 nút nhấn trên hộp hiển thị để xem lại danh sách các số nội bộ gọi đến truớc và sau đó). Dùng được cho tất cả các Model tổng đài thế hệ FX Series từ FX312PC, FX416PC, ...., FX864PC.   Khoảng cách tối đa từ tổng đài đến hộp hiển thị là 30m. Tại tổng đài có 02 Jack DB 15 chân ký hiệu là RS-232, dây tín hiệu từ hộp hiển thị có thể kết nối vào một trong hai Jack.   Bảo hành: 12 tháng. Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 490,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN GX432PC

Mã sản phẩm: GX432PC

Tổng đài điện thoại ADSUN GX432PC Dung lượng: 4 trung kế - 32 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 4 trung kế - 32 máy nhánh                                          - Cấu hình cơ bản                                             - Khả năng nâng cấp                                          - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài                         - Nhiều chế độ đổ chuông                                     - Chọn trung kế gọi ra ngoài                                  - Lập trình hạn chế cuộc gọi                                  - Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài - Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài - Thông báo trung kế rỗi                                      - Đổi số máy nhánh                                              - Phần mềm quản lý cước                                      - Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện - Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện     - Chiếm trung kế trực tiếp                                     - Kết nối với máy in kim in cước                              - Gọi ra ngoài bằng Account code                             - Đàm thoại tay ba                                              - Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài - Giới hạn thời gian đàm thoại                    :  220Vac, 50Hz :  2 line vào, 8 máy nhánh :  không :  (Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế :  Máy điện thoại thông thường :  ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting :  có :  di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),.. :  có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ :  không :  có :  có, 3 chữ số :  (Option), quản lý cước, quản lý khách sạn :  không :  8 máy nhánh kết nối trực tiếp với 8 trung kế :  không :  không :  có, 50 mã account code :  có, 2 EXT và 1 CO :  có :  không - See more at: http://www.tongdaiadsun.com/san-pham/tong-dai-dien-thoai-adsun-fx-208-pc.html#sthash.RTkuLqhx.dpuf Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 9,080,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN GX824PC

Mã sản phẩm: GX824PC

Tổng đài điện thoại ADSUN GX824PC Dung lượng: 8 trung kế - 24 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 8 trung kế - 64 máy nhánh - Điện áp làm việc                                             - Cấu hình cơ bản                                             - Khả năng nâng cấp                                          - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài                         - Nhiều chế độ đổ chuông                                     - Chọn trung kế gọi ra ngoài                                  - Lập trình hạn chế cuộc gọi                                  - Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài - Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài - Thông báo trung kế rỗi                                      - Đổi số máy nhánh                                              - Phần mềm quản lý cước                                      - Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện - Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện     - Chiếm trung kế trực tiếp                                     - Kết nối với máy in kim in cước                              - Gọi ra ngoài bằng Account code                             - Đàm thoại tay ba                                              - Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài - Giới hạn thời gian đàm thoại                    :  220Vac, 50Hz :  2 line vào, 8 máy nhánh :  không :  (Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế :  Máy điện thoại thông thường :  ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting :  có :  di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),.. :  có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ :  không :  có :  có, 3 chữ số :  (Option), quản lý cước, quản lý khách sạn :  không :  8 máy nhánh kết nối trực tiếp với 8 trung kế :  không :  không :  có, 50 mã account code :  có, 2 EXT và 1 CO :  có :  không - See more at: http://www.tongdaiadsun.com/san-pham/tong-dai-dien-thoai-adsun-fx-208-pc.html#sthash.RTkuLqhx.dpuf Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 8,840,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN GX424PC

Mã sản phẩm: GX424PC

Tổng đài điện thoại ADSUN GX424PC Dung lượng: 4 trung kế - 24 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 4 trung kế - 32 máy nhánh - Điện áp làm việc                                             - Cấu hình cơ bản                                             - Khả năng nâng cấp                                          - Truy cập trực tiếp máy nhánh(Disa) - Thiết bị dùng để lập trình tổng đài                         - Nhiều chế độ đổ chuông                                     - Chọn trung kế gọi ra ngoài                                  - Lập trình hạn chế cuộc gọi                                  - Hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực tổng đài - Hiễn thị số điện thoại bên ngoài gọi vào tổng đài - Thông báo trung kế rỗi                                      - Đổi số máy nhánh                                              - Phần mềm quản lý cước                                      - Kết nối với bộ nguồn dự phòng khi mất điện - Số máy nhánh kết nối trực tiếp với trung kế khi mất điện     - Chiếm trung kế trực tiếp                                     - Kết nối với máy in kim in cước                              - Gọi ra ngoài bằng Account code                             - Đàm thoại tay ba                                              - Thông báo có cuộc gọi chờ từ bên ngoài - Giới hạn thời gian đàm thoại                    :  220Vac, 50Hz :  2 line vào, 8 máy nhánh :  không :  (Option), 20 giây, phục vụ cùng lúc 8 trung kế :  Máy điện thoại thông thường :  ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm Hunting :  có :  di động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..),.. :  có, chỉ hiển thị trên hộp hiển thị số nội bộ :  không :  có :  có, 3 chữ số :  (Option), quản lý cước, quản lý khách sạn :  không :  8 máy nhánh kết nối trực tiếp với 8 trung kế :  không :  không :  có, 50 mã account code :  có, 2 EXT và 1 CO :  có :  không - See more at: http://www.tongdaiadsun.com/san-pham/tong-dai-dien-thoai-adsun-fx-208-pc.html#sthash.RTkuLqhx.dpuf Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 6,900,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN GX416PC

Mã sản phẩm: GX416PC

Tổng đài điện thoại ADSUN GX416PC Dung lượng: 4 trung kế - 16 máy nhánh. Nâng cấp tối đa: 4 trung kế - 32 máy nhánh Lập trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính. Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 4,730,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN FX856PC

Mã sản phẩm: FX856PC

Tổng đài điện thoại ADSUN FX856PC Dung lượng: 8 trung kế - 56 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 8 trung kế - 64 máy nhánh Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường. Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài. Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 16,650,000 VNĐ

km Tổng đài điện thoại ADSUN FX848PC

Mã sản phẩm: FX848PC

Tổng đài điện thoại ADSUN FX848PC Dung lượng: 8 trung kế - 48 máy nhánh Nâng cấp tối đa: 8 trung kế - 64 máy nhánh Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường. Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài. Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 18 tháng.

Giá: 15,500,000 VNĐ