https://id.zalo.me/account?continue=https%3A%2F%2Fhttps://www.instagram.com/https://www.linkedin.com/feed/hashtag/giaiphaphethTia Sang Telecom Co., Ltd
Go on Top

Thiết Bị Ghi Âm

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Hộp box ghi âm điện thoại VoiceSoft 8 line VSP-08U

Mã sản phẩm: VSP-08U

Hộp box ghi âm điện thoại 8 cổng VoiceSoft, USB Model: VoiceSoft 8 Port VSP-08U (Ghi âm 8 line) Thời gian lưu trữ: 182h/GB Popup thông tin cuộc gọi đến. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Tặng kèm phần mềm quản lý. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 4,032,000 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại VoiceSoft 4 line VSP-04U

Mã sản phẩm: VSP-04U

Hộp box ghi âm điện thoại 4 cổng VoiceSoft, USB Model: VoiceSoft 4 Port VSP-04U (Ghi âm 4 line) Thời gian lưu trữ: 182h/GB Popup thông tin cuộc gọi đến. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Tặng kèm phần mềm quản lý. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 2,772,000 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại VoiceSoft 2 line VSG-02

Mã sản phẩm: VSG-02

Hộp box ghi âm điện thoại 2 cổng VoiceSoft, USB Model: VoiceSoft 2 Port VSG-02 (Ghi âm 2 line) Tự động trả lời và hộp thư thoại. Thời gian lưu trữ: 182h/GB Popup thông tin cuộc gọi đến. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Tặng kèm phần mềm quản lý. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 1,638,000 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại VoiceSoft 2 line VSP-02U

Mã sản phẩm: VSP-02U

Hộp box ghi âm điện thoại 2 cổng VoiceSoft, USB Model: VoiceSoft 2 Port VSP-02U (Ghi âm 2 line) Thời gian lưu trữ: 182h/GB Popup thông tin cuộc gọi đến. Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Tặng kèm phần mềm quản lý. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 1,008,000 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại Tansonic 16 port TX2006U16

Mã sản phẩm: TX2006U16

Hộp box ghi âm điện thoại 16 cổng Tansonic, USB Model: Tansonic 16 Port TX2006U16 (Ghi âm 16 line) Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm bằng Tiếng Việt. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 6,900,000 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại Tansonic 8 port TX2006U8, USB

Mã sản phẩm: TX2006U8

Hộp box ghi âm điện thoại 8 cổng Tansonic, USB Model: Tansonic 8 Port TX2006U8 (Ghi âm 8 line) Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm bằng Tiếng Việt. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 3,409,500 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại Tansonic 2 port TX2006U2A

Mã sản phẩm: TX2006U2A

Hộp box ghi âm điện thoại 2 cổng Tansonic, USB Model: Tansonic 2 Port TX2006U2A (Ghi âm 2 line) Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm bằng Tiếng Việt. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 970,200 VNĐ

km Hộp box ghi âm điện thoại Tansonic 1 port TX2006U1A

Mã sản phẩm: TX2006U1A

Hộp box ghi âm điện thoại 1 cổng Tansonic, USB Model: Tansonic 1 Port TX2006U1A (Ghi âm 1line) Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Kết nối máy tính bằng cổng USB Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm bằng Tiếng Việt. Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 831,600 VNĐ

km Máy ghi âm ARTECH AR120 - Ghi âm và Trả lời Tự động

Mã sản phẩm: Artech AR120

Máy ghi âm điện thoại Artech AR120 - Ghi âm và trả lời tự động Model: Artech AR120 (Ghi âm 1line) Chức năng đặc biệt: Trả lời tự động và cho phép người gọi để lại lời nhắn. Chế độ ghi âm: Tự động hoặc thủ công Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Nội dung ghi âm lưu vào thẻ nhớ gắn sẵn. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.  Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 3,049,200 VNĐ

km Máy ghi âm điện thoại Artech AR100 (Không kết nối máy tính)

Mã sản phẩm: Artech AR100

Máy ghi âm điện thoại Artech AR100 (không kết nối máy tính) Model: Artech AR100 (Ghi âm 1line) Chế độ ghi âm: Tự động hoặc thủ công Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây "có vấn đề", … Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng. Ghi lại những nội dung quan trọng cần đối chiếu. Nội dung ghi âm lưu vào thẻ nhớ gắn sẵn. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi. Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.  Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng

Giá: 2,633,400 VNĐ

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2022