https://www.youtube.com/https://id.zalo.me/account?continue=https%3A%2F%2Fhttps://www.instagram.com/https://www.linkedin.com/tisatel
Go on Top
 

DỰ ÁN

 

Dự Án Đang Triển Khai

Thi công hệ thống báo gọi y tá
(06/08/2016 - 05:05 PM) Chi tiết
Cung cấp thiết bị, vật tư, cáp tín hiệu thi công hệ thống an ninh, camera giám sát, báo cháy, mạng LAN, điện thoại nội bộ, âm thanh thông báo ...
(06/08/2016 - 04:25 PM) Chi tiết
Tia Sáng Telecom đã trúng thầu và đang triển khai thi công hệ thống điện nhẹ, thông tin liên lạc, âm thanh thông báo ...
(06/08/2016 - 03:43 PM) Chi tiết