Tia Sang Telecom Co., LtdYouTubeYouTubeFacebook
Go on Top

Đầu ghi hình J-TECH

Sắp xếp theo: Hiển thị:
ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-2032s

Mã sản phẩm: JT-2032s

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-2032s Có màn hình hiển thị thông tin. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 8,190,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-2024C

Mã sản phẩm: JT-2024C

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-2024C. Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 8,840,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-HD1116s

Mã sản phẩm: JT-HD1116s

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-HD1116s. Dùng cho 16 camera analog hoặc 8 camera IP 720P ​ 4 camera analog + 3 IP 720P + 1 IP 1080P. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 3,150,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-208D

Mã sản phẩm: JT-208D

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-208D. Dùng cho 8 camera analog hoặc 8 camera IP 720P/1080P. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,990,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-04C

Mã sản phẩm: JT-04C

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH JT-04C. Dùng cho 4 camera analog hoặc 4 camera IP 720P/1080P ​2 camera analog + 2 camera IP 720P. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,650,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH AHD8004

Mã sản phẩm: AHD8004

ĐẦU GHI HÌNH ANNALOG J-TECH AHD8004. Dùng cho 4 AHD 720P / 4 camera analog Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080  Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan/ Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,390,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1132C

Mã sản phẩm: JT-HD1132C

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1132C. 24 kênh dùng cho camera IP chuẩn 1080P hoặc 32 kênh dùng cho camera IP chuẩn 960P / 720P. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080 cho hình ảnh nét tương đượng đang xem truyền hình HTVC HD, VTC HD. Có màn hình hiển thị thông tin ở mặt trước. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan Bảo hành: 24 tháng

Giá: 11,390,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1024

Mã sản phẩm: JT-HD1024

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1024. 32 kênh dùng cho camera IP chuẩn HD 720P. 24 kênh dùng cho camera IP chuẩn HD 1080P. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 4,950,000 VNĐ

 ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1016

Mã sản phẩm: JT-HD1016

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1016. 16 kênh camera IP chuẩn HD 720P/960P hoặc 8 kênh 1080P Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 3,590,000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1008H

Mã sản phẩm: JT-HD1008H

ĐẦU GHI HÌNH IP J-TECH JT-HD1008H. Phát video ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P. Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone, … Xem, xem lại, sao lưu video trực tiếp hoặc qua mạng. Tìm và sao chép các đoạn Video theo thời gian cụ thể. Cho phép sao lưu dữ liệu video ra đĩa USB. Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: Liên hệ

COMBO THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN MAXHUB GIÁ RẺ, HIỆN ĐẠI