Tia Sang Telecom Co., LtdYouTubeYouTubeFacebook
Go on Top

Switch Linksys

Sắp xếp theo: Hiển thị:
Switch cisco 24 port SGE2000

Mã sản phẩm: SGE2000

Switch cisco 24 port SGE2000 - 24-Port 10/100/1000 Gigabit - Mạng Ethernet switch với 24 cổng 10/100/1000 với 4 chia sẻ SFP - Xếp hoàn toàn đàn hồi tăng trưởng cung cấp tối ưu hóa với quản lý đơn giản. - Tùy chọn Granular QoS làm cho giải pháp lý tưởng để cải thiện kinh nghiệm ứng dụng. - An ninh tối đa và kiểm soát giao thông với chính sách, tạo hình, ACL, QoS. - 3 lựa chọn Layer: Định tuyến tĩnh, CIDR (Classless interdomain định tuyến), 128 tuyến đường tĩnh. IPv4

Giá: Liên hệ

Switch cisco 24 port SFE2000

Mã sản phẩm: SFE2000

Switch cisco 24 port SFE2000 - 24-Port 10/100 Ethernet, 4 cổng 10/100/1000, 2 SFP Cảng chia sẻ, Stacking. - Chuyển đổi công suất: lên đến 12,8 Gbps, không chặn. - Tỷ lệ chuyển tiếp (dựa trên các gói tin 64-byte): Lên đến 9,5 mpps - Lớp 2: 256 VLAN hoạt động (4096 range), Port-based và 802.1Q VLAN dựa trên từ khóa, VLAN dựa trên Nghị định thư, quản lý VLAN, cá nhân VLAN Edge (PVE), GVRP - Lớp 3: Định tuyến tĩnh, CIDR (Classless interdomain định tuyến), 128 tuyến tĩnh, IPv4, chuyển tiếp tại Silicon - Wirespeed Chuyển tiếp của Layer 3 giao thông. - Xếp: Lên đến 8 đơn vị trong một ngăn xếp (192 cổng)

Giá: Liên hệ

Switch cisco 48 port SRW2048-K9

Mã sản phẩm: SRW2048-K9

Switch cisco 48 port SRW2048-K9 - 48 cổng 10/100/1000 + 4 chia sẻ Chuyển mini-Gigabit với WebView SRW2048-K9 (SG300-52). - Hiệu suất: Chuyển đổi công suất 104,0 Gbps, không chặn, tốc độ chuyển tiếp 77,38 mpps hiệu suất tốc độ dây. - Lớp 2: cổng nhóm lên đến 8 cổng cho mỗi nhóm với 16 cổng ứng cử viên cho mỗi (năng động) 802.3ad tổng hợp, Số 256 VLAN VLAN hoạt động (4096 range), Head-of-line (HOL) chặn HOL ngăn chặn phòng ngừa. - Layer 3: IPv4 định tuyến định tuyến Wirespeed của gói tin IPv4, lên đến 32 tuyến tĩnh và lên đến 32 giao diện IP, Classless Inter-Domain Routing (CIDR) hỗ trợ CIDR. - QoS: mức độ ưu tiên 4 hàng đợi phần cứng, Lập kế hoạch ưu tiên xếp hàng và trọng round-robin (WRR), xếp hàng giao dựa trên DSCP và lớp dịch vụ (802.1p/CoS).

Giá: Liên hệ