https://id.zalo.me/account?continue=https%3A%2F%2Fhttps://www.instagram.com/https://www.linkedin.com/feed/hashtag/giaiphaphethTia Sang Telecom Co., Ltd
Go on Top

Tổng Đài Điện Thoại

Sắp xếp theo: Hiển thị:
km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 (308)

Mã sản phẩm: KX-TES824 (308)

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 (308) Dung lượng: 03 trung kế - 08 máy nhánh. Nâng cấp tối đa: 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 3,950,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824

Mã sản phẩm: KX-TES824

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 Dung lượng 08 trung kế - 24 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 9,650,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 (624)

Mã sản phẩm: KX-TES824 (624)

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 (624) Dung lượng 06 trung kế - 24 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 9,550,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 (616)

Mã sản phẩm: KX-TES824 (616)

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 (616) Dung lượng: 06 trung kế - 16 máy nhánh. Nâng cấp tối đa: 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 6,900,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824 (516)

Mã sản phẩm: KX-TES824 (516)

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 (516) Dung lượng 05 trung kế - 16 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 6,700,000 VNĐ

km Tổng Đài Điện Thoại PANASONIC KX-TES824

Mã sản phẩm: KX-TES824 (316)

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-TES824 (316) Dung lượng: 03 trung kế - 16 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491). Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494) Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 15 tháng.  

Giá: 6,600,000 VNĐ

CARD 08 NHÁNH PANASONIC KX-NS5173

Mã sản phẩm: KX-NS5173

Card 08 nhánh Panasonic KX-NS5173. Card mở rộng 08 port máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: Liên hệ

CARD 16 NHÁNH PANASONIC KX-NS5174

Mã sản phẩm: KX-NS5174

Card 16 nhánh Panasonic KX-NS5174. Card mở rộng 16 port máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: Liên hệ

CARD 6 TRUNG KẾ ANALOG KX-NS5180

Mã sản phẩm: KX-NS5180

Card 6 trung kế analog KX-NS5180. Card mở rộng 06 trung kế thường có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: Liên hệ

KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI NS300 PANASONIC KX-NS320

Mã sản phẩm: KX-NS320

Khung phụ tổng đài NS300 Panasonic KX-NS320 Có 2 khe cấm card trung kế và 2 khe cấm card máy nhánh Tích hợp sẵn 16 máy nhánh analog có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Có sẵn port kết nối khung chính Xuất xứ: Việt Nam. Bảo hành: 12 tháng.

Giá: 9,955,000 VNĐ

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH – CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2022