Tia Sang Telecom Co., LtdYouTubeYouTubeFacebook
Go on Top

Camera AHD J-Tech

Sắp xếp theo: Hiển thị:
CAMERA AHD J-TECH AHD5118A

Mã sản phẩm: AHD5118A

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5118A. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1.3MP. Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,274,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5118

Mã sản phẩm: AHD5118

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5118. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1MP. Ống kính: 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,092,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5630A

Mã sản phẩm: AHD5630A

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5630A. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1.3MP. Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 1,007,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5630

Mã sản phẩm: AHD5630

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5630.  Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1MP. -Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 868,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5603A

Mã sản phẩm: AHD5603A

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5603A. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1.3MP. Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 909,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5603

Mã sản phẩm: AHD5603

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5603. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1MP. Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 769,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5605A

Mã sản phẩm: AHD5605A

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5605A. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1.3MP. Ống kính: 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 991,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5605

Mã sản phẩm: AHD5605

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5605. Độ phân giải cao HD 1280x720P/960P, 1MP. Ống kính 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 812,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5604

Mã sản phẩm: AHD5604

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5604. Độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp, 1MP. Ống kính: 3.6mm Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.  

Giá: 769,000 VNĐ

CAMERA AHD J-TECH AHD5602

Mã sản phẩm: AHD5602

CAMERA THÂN AHD J-TECH AHD5602. Độ phân giải cao HD 1280x720P, 1MP. Ống kính: 3.6mm  Xuất xứ: Japan / Đài Loan. Bảo hành: 24 tháng.

Giá: 588,000 VNĐ

COMBO THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN MAXHUB GIÁ RẺ, HIỆN ĐẠI